16.2.10

είμαι χαρταητός χωρίς φτεράΣκίτσο της 15.02.2010.

Καλή Σαρακοστή... Αυτή τη φορά προβλέπεται παρατεταμένη νηστεία, πέραν των 40 ημερών, μέχρι νεωτέρας διαταγής των ...επιτηρητών μας.
Βλ. σχετικό άρθρο της σατιρικής εφημερίδας Το Ποντίκι.

Εδώ θα βρεις το περσινό μου καθαροδευτεριάτικο σκαρίφημα.